Była ścieżka rowerowa i jej nie ma. Absurdów inwestycji ciąg dalszy

1
1976

Przed remontem ul. Chocianowskiej rowerzyści mogli poruszać się ścieżką rowerową, po przebudowie ulicy, już nie. Zniknęło oznakowanie zezwalające na ruch rowerowy w tym miejscu, więc rowerzyści karani są mandatami.

Paweł Kowalski- Przewodniczący Rady Osiedla Polkowice Dolne

Sygnały o tym, że rowerzyści są karani mandatami za jazdę rowerem wzdłuż ul. Chocianowskiej, docierają już nie tylko od mieszkańców Polkowic Dolnych. 7 sierpnia, na posiedzeniu Rady Osiedla, zwróciliśmy się z wnioskiem do burmistrza o odpowiedź, czy coś się zmieniło. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Jak to że po modernizacji drogi wojewódzkiej nr 331, Mieszkańcy Osiedla Polkowice Dolne oraz pozostali Mieszkańcy Polkowic zostali pozbawieni możliwości bezpiecznego przemieszczania się wzdłuż ulicy Chocianowskiej?– zasanawia się przewodniczący Rady Osiedla, Paweł Kowalski.

Władze zajęły stanowisko w tej sprawie dopiero na posiedzeniu ostatniej sesji rady miejskiej. Wiceburmistrz ds. inwestycji Arkadiusz Bloch, poinformował wówczas, że w tej sprawie wysłane zostało już pismo do DSDiK, z prośbą o oznakowanie tego odcinka. Zaznaczył również, że aby możliwy był jednoczesny ruch rowerowy i pieszy, minimalna szerokość tego odcinka wynosić powinna 2,5 m. W obecnej sytuacji, rowerzyści muszą się poruszać jezdnią.

Czy słowa wiceburmistrza od inwestycji znajdują swoje pokrycie również w innych miejscach?

Co do tego jest sporo wątpliwości. Ścieżki rowerowe wzdłuż ulic Ogrodowej i Dąbrowskiego, dla których zarządcą jest Gmina Polkowice, są o połowę węższe. Ul. Chocianowska jest jedną z najbardziej ruchliwych dróg w Polkowicach. Zmuszenie rowerzystów do poruszania się nią, wiąże się z bezpośrednim narażeniem na utratę ich zdrowia i życia. Czy gminny spec od inwestycji zdaje sobie więc sprawę z tego, co mówi?

 

 

Robert Drobina- Członek Rady Osiedla Polkowice Dolne

-Rozumiemy, że zarządcą drogi wojewódzkiej jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ale nie rozumiemy jak można było nie przeprowadzić z nim stosownych uzgodnień przed samą inwestycją oraz jak przez okres 6 miesięcy od zakończenia inwestycji Gmina Polkowice nie podjęła żadnych działań w kierunku przywrócenia ścieżki rowerowej- zaznacza Robert Drobina z Rady Osiedla Polkowic Dolnych.

Po przebudowie ul. Chocianowskiej nie zmieniła się szerokość chodnika, a jedynie kolor kostki brukowej, którą wyłożony jest chodnik.

 

 

 

Poprzedni artykułChcieli upozorować kolizję ale im nie wyszło
Następny artykułPolkowiczanie zdeklasowali rywali
klaudia@faktypolkowice.pl tel. 507 308 651

1 KOMENTARZ

 1. Z tego co słyszałem to nie chodziło o ścieżkę rowerową tylko o ciąg pieszo-rowerowy.
  Proszę doczytać trochę przepisów.
  Rozdział 9
  Ścieżki rowerowe

  § 46.
  1. Usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
  2. Odległość ścieżki rowerowej od krawędzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 43 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Na drogach klasy G, Z, L i D na terenie zabudowy dopuszcza się wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m i nie większej niż 2,0 m każdy, przy czym dopuszcza się jej zwiększenie w obrębie skrzyżowania do 3,0 m. Pas ruchu dla rowerów oddziela się od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi lub wyspą dzielącą.
  § 47.
  1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
  1) 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa;
  2) 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa;
  3) 2,5 m – gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.
  2. Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje.

Comments are closed.