Będzie zespół ds. Rad Osiedlowych [PILNE]

1
1314

Radni Lepszych Polkowic chcą powołać  zespół ds. zmian funkcjonowania Rad Osiedlowych w Polkowicach. To efekt wielu rozmów oraz sygnałów jakie otrzymywali radni od mieszkańców. Jak zaznaczają, Polkowiczanie oczekują zmian.

Na ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz zapewniał, że szykuje się reforma osiedli. Poprzedzą je jednak konsultacje społeczne.  Od tamtej pory do miejskich rajców zgłosiło się wielu mieszkańców, jaki i samych radnych osiedlowych ze swoimi pomysłami i uwagami.

Radni z klubu Lepsze Polkowice podjęli decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Burmistrza o powołanie specjalnego zespołu ds. zmian w funkcjonowaniu Rad. Ich zdaniem Rady Osiedlowe jako jednostki pomocnicze, powinny być prawdziwym głosem mieszkańców z realnymi narzędziami do działania.

Wśród propozycji znalazły się:

– zmiany w statutach osiedli – uregulowanie kwestii wyborczych (wybory tajne, zasada „jeden mieszkaniec – jeden głos”, wprowadzenie zasady prowadzenia ogólnomiejskiej i szerokiej kampanii informacyjnej o wyborach do Rad Osiedlowych).

– możliwość opiniowania Planów Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego oraz innych strategicznych i bieżących dokumentów gminy z zakresu zainteresowania danego osiedla.

– możliwości inicjatyw uchwałodawczych (Rada Osiedlowa będzie mogła przedkładać projekty uchwał Radzie Miejskiej)

– przekazanie Radom Osiedli budżetów inwestycyjnych z których realizowane będą wskazane przez mieszkańców – remonty dróg, chodników czy oświetlenia.

– utworzenie „Zielonego funduszu”, z którego środki przeznaczone byłyby na zwiększenie zieleni na Osiedlach.

Ponadto zdaniem radnych z Lepszych Polkowic w statutach Rad Osiedlowych powinien znaleźć się zapis o zakazie łączenia funkcji Radnego Miejskiego z Radnym Osiedlowym.

To kilka propozycji radnych. Oczywiście ostateczny kształt i zakres funkcjonowania Rad Osiedlowych wypracuje powołany zespół po konsultacjach z mieszkańcami Polkowic.

Poprzedni artykułArtyści zostali wyróżnieni
Następny artykułRozmawiali o komunikacji

1 KOMENTARZ

  1. Dziwne, że po przekazaniu projekut zmiay zasad funkcjonowania rad osiedlowychi panu burmistrzowi przez klub PIS w RM ich koalicjant Lepsze Polkowice ogłaszają swój wniosek, którego założenia w 80% są zbieżne z projektem radnych klubu PIS. Plany zagospodarowania przestrzennego, plany remontów itp. są przedstawiane do akceptacji radom osiedlowym. Gdyby radni Lepszych Polkowic pofatygowali by się na spotkania Rad Osiedlowych to wiedzieli by o tym. Spotkanie radnych z radami osiedlowymi miało posłużyć oczekiwanych przez nich zmianach w ich funkcjonowaniu. Posłuchajmy ich głosu.

Comments are closed.