Burmistrz zawiadamia prokuraturę

0
1719

Znane są już wyniki audytów w gminnych spółkach. Na podstawie zleconej kontroli, która trwała trzy miesiące, burmistrz Polkowic złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Chodzi o niegospodarne wydatkowanie środków na szkodę Gminy Polkowice. Dotyczy to organizacji i przeprowadzenia postępowań w latach 2014- 2018.

Jak informuje polkowicki magistrat, ujawniono, że w latach 2014- 2018 były organizowane przetargi- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem była rzekoma promocja Gminy Polkowice poprzez sport w dyscyplinie koszykówki kobiet w ramach rozgrywek ekstraklasy. Na ten cel Gmina Polkowice wydatkowała co najmniej 14 944 000 złotych.

Dalej czytamy, że podmiotem, który uzyskał wszystkie te środki, był tylko jeden klub. Z dokumentów dołączonych do wniosku prokuratury wynika, że w toku dotychczasowych postępowań przetargowych w latach 2014- 2018 nigdy nie zgłosił się żaden inny oferant na wykonanie zamówienia. Każdorazowa, późniejsza organizacja przetargów w kolejnych latach miała mieć jedynie  na celu “pozorowanie legalności” transferowania gminnych pieniędzy na rzecz podmiotu zewnętrznego.

W trakcie kampanii wyborczej obiecałem polkowiczanom jasny i transparentny sposób zarządzania Gminą. Aby to zrobić, muszę sprawdzić, w jakiej kondycji jest miasto i spółki komunalne. Ustalenia audytorów jednoznacznie wskazują, że mogło dojść do nie do końca jasnych sytuacji zarządzania środkami publicznymi. Wyjaśnienie sprawy pozostawiam zatem prokuraturze – mówi burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Władze miasta uważają, że istotne wątpliwości pod względem formalno-prawnym budzi fakt ogłaszania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych każdorazowo określanych przez Zamawiającego (Gminę Polkowice) jako „Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet”. Przy takim ujęciu przedmiotu zamówienia jednoznaczne jest, że tylko jeden podmiot z terenu Gminy Polkowice mógłby się ubiegać o udzielenie zamówienia, „na terenie Gminy Polkowice nie funkcjonuje bowiem inny klub koszykówki kobiecej, który grałby na poziomie „ekstraklasowym” – czytamy w treści zawiadomienia.

Do sprawy jeszcze wrócimy.

Poprzedni artykułZa dwa lata ma być gotowy…
Następny artykułPolkowice sercem Zagłębia Miedziowego