Polkowice sercem Zagłębia Miedziowego

0
1622

Po ponad trzech miesiącach urzędowania na swojej funkcji, w okresie umownych, symbolicznych „stu dni”, podczas tzw. konferencji otwarcia burmistrz Łukasz Puźniecki ocenił stan Gminy Polkowice, jaki zastał po objęciu urzędu.

Burmistrz podsumował swoją aktywność oraz działania podjęte razem ze swoimi zastępcami (Pawłem Greniem, zastępcą burmistrza ds. społecznych oraz Wojciechem Marciniakiem, zastępca burmistrza ds. gospodarczych), oraz przedstawił wizję rozwoju Gminy na najbliższy czas.

W konferencji otwarcia wzięli udział także prezesi zarządów spółek miejskich (m. in. Aquaparku, Polkowickiego TBS, Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej i KS Górnik Polkowice) oraz szefowie jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice.

Burmistrz Polkowic podzielił omawiane zagadnienia na siedem bloków: „Serce do zdrowia”, „Serce do seniorów”, „Serce do transportu”, „Serce do mieszkalnictwa”, „Serce do młodzieży”, „Serce do oświaty” oraz „Serce do mieszkańców”, jako strategiczne cele trwającej obecnie kadencji.

Te kluczowe dla życia mieszkańców naszej gminy obszary, nad którymi pochylimy się w tej kadencji ze szczególna troską, a które były dotąd zaniedbane przez naszych poprzedników – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

W zakresie zdrowia to m. in. dbałość o dostosowanie programów zdrowotnych do potrzeb mieszkańców i łatwiejszy dostęp do specjalistów oraz zakup tomografu. W zakresie oferty dla seniorów to poprawa dostępu do usług geriatrycznych i powołanie Rady Seniorów, oraz wdrożenie programów „Taxi senior” oraz „Złota rączka”.

Nie mniej istotne z punktu widzenia mieszkańców będzie poprawienie komunikacji pomiędzy miastami i w Powiecie Polkowickim oraz sołectw, ze stolicą powiatu – Polkowicami. Komunikacja jest jak arteria w organizmie, jej niedomagania były bardzo mocno sygnalizowane jeszcze w kampanii wyborczej.

To wymaga natychmiastowej poprawy. Dlatego od 1 kwietnia uruchomiliśmy wspólnie z Gminą Grębocice stałe, bezpłatne połączenia autobusowe z Grębocicami. Uruchomiliśmy także dodatkową, bezpłatną komunikację z sołectwami na terenie Gminy Polkowice. Pracujemy nad podobnymi rozwiązaniami z Gmina Miejską Lubin oraz z Gminą Chocianów. 

Zmiany dotyczą także mieszkaniówki.  Oznacza to m. in. wprowadzenie nowych zasad przyznawania mieszkań komunalnych, dalszy rozwój budownictwa społecznego oraz wdrożenie programu „Mieszkanie za remont”.

Powołana ma być również Młodzieżowa rada Miejska, głos doradczy w pracy Urzędu, który będzie istotnym głosem w kształtowaniu wizerunku  miasta i gminy.

-Jesteśmy w okresie trudnej sytuacji w oświacie, i to nie tylko na szczeblu gminy, ale także ogólnopolskim. Zrobimy wszystko, aby reforma oświatowa nie miała negatywnych skutków dla naszych uczniów i nauczycieli. Dlatego zaproponowaliśmy rozwiązania, które ogranicza do minimum chaos spowodowany reformą oświaty oraz zapewnią nauczycielom i uczniom, i ich rodzicom spokojne patrzenie w przyszłość. Zlikwidowaliśmy wstydliwe kolejki do żłobka, wdrażając nowy, sprawiedliwy sposób zapisywania do niego dzieci– dodaje burmistrz.

Nie mniej istotne jest przywrócenie Mieszkańcom poczucia dumy z historii i dorobku ich miasta, po raz pierwszy w takim stopniu zwracając uwagę m. in. na górniczy dorobek Polkowic, ale także na tradycje sięgające średniowiecza oraz docenimy schedę i osadników, którzy po wojnie przybyli do nas ze wschodnich województw przedwojennej Rzeczypospolitej. W interesie Mieszkańców ożywiony ma zostać  polkowicki rynek (czego pierwszą jaskółką był niedawny Festiwal Smaków), zmieni się także sposób działania Rad Osiedlowych i Straży Miejskiej. –Zmniejszymy gigantyczny deficyt budżetowy pozostawiony nam przez poprzedników. To tylko niektóre projekty, które kieruje do Mieszkańców Gminy Polkowice. Naszym celem jest także dołączenie do grona polskich miast progresywnych – mówił burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Podczas konferencji otwarcia zaprezentowano także nowy logotyp Gminy Polkowice jako „Serca Zagłębia Miedziowego”.

Przypomnijmy, że pod koniec kadencji 2014-2018 ówczesne władze Polkowic podjęły się próby stworzenia nowego logo i hasła, które miały promować gminę. Jednak zaprezentowany przez nich projekt tylko częściowo nawiązywał do górnictwa, a ujęte w wizualizacji ruchy sejsmiczne ziemi – w tym rejonie Polski – mogły implikować skojarzenia o zabarwieniu przeważnie pejoratywnym. W listopadzie 2016 roku w wyniku samoistnego ruchu górotworu w Kopalni ZG Rudna na oddziale G-23 zginęło ośmiu górników. Była to jednocześnie największa tragedia w historii miedziowego holdingu. Z kolei dotychczasowe hasło „Polkowice – łączy nas przyszłość”, także pozostawia wiele do życzenia. Zaproponowana treść jest bliźniaczo podobna do hasła Polskiego Związku Piłki Nożnej „Łączy nas piłka”, przez co większość mieszkańców swoje skojarzenia kierowała nie w stronę miasta, a w stronę kadry naszych futbolistów.

W starym projekcie pominięto także inne, bardzo istotne elementy związane
z Polkowicami, a więc ich szerokość geograficzną oraz najliczniejsze złoża podziemnych surowców. Polkowice leżą w samym centrum Zagłębia Miedziowego, a więc między Legnicą a Głogowem. Kopalnie wokół Polkowic są największym pracodawcą dla mieszkańców tego regionu. Wspomniane elementy wyraźnie determinowały konieczność zmiany systemu identyfikacji wizualnej miasta i jego hasła na „Gmina Polkowice sercem Zagłębia Miedziowego”, bo to właśnie tutaj bije serce regionu i najwięcej mieszkańców korzysta z dobrodziejstw tej ziemi.

Poprzedni artykułBurmistrz zawiadamia prokuraturę
Następny artykułRozmowy ostatniej szansy. Polkowice przygotowane na czas strajku