Opieka wytchnieniowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

0
1227

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Polkowicach oferuje mieszkańcom gminy tzw. opiekę wytchnieniową, która polega na zapewnieniu osobie niesamodzielnej i niepełnosprawnej świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, na czas, gdy nie może sprawować jej opiekun. Wnioski o przyjęcie pacjenta można składać bezpośrednio w placówce.

Opieka wytchnieniowa w ZOL to forma pomocy społecznej, dzięki której bezpośredni opiekunowie osób niesamodzielnych mogą pozostawić je na jakiś czas w placówce, celem załatwienia spraw dnia codziennego lub skorzystania z odpoczynku. Ta czasowa, doraźna pomoc, oferowana przez polkowicki samorząd ma sprawić, że opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Opieka wytchnieniowa to całkiem nowe świadczenie pomocowe w naszej gminie. Bardzo zależało nam na tym, żeby zapewnić wsparcie opiekunom z terenu gminy Polkowice oraz zastąpić ich w wykonywaniu codziennej pracy związanej z opieką nad osobą niepełnosprawną i niesamodzielną. Nasz program kierujemy do osób, którym czasami brakuje sił do opieki nad chorym, związanej m.in. ze stałym podawaniem posiłków i leków czy zapewnieniem codziennej higieny osobistej – mówi pielęgniarka Krystyna Palczak.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Polkowicach zapewnia niesamodzielnym pacjentom całodobowe świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz kontynuację leczenia, które nie wymaga hospitalizacji w oddziale szpitalnym. 21-dniowy pobyt pacjenta przyznawany jest na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz po dostarczeniu do placówki wymaganych dokumentów. Z tej formy opieki mogą skorzystać wyłącznie mieszkańcy gminy Polkowice.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dysponuje obecnie 3 miejscami dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ramach opieki wytchnieniowej. W ramach dostępności miejsc, jeden pacjent może skorzystać u nas z 2 cykli opieki w ciągu roku, czyli łącznie z 42 dób. Dopuszcza się łączenie cykli opieki, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba opiekuna) dopuszcza się możliwość skorzystania z większej liczby cykli opieki – dodaje Dorota Pędlowska-Wojciech, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Świadczenia w ramach programu finansowane są z budżetu gminy Polkowice.

PCUZ

 

Więcej informacji udziela:

Pielęgniarka – Krystyna Palczak

Tel. 76 745-04-19