Można już głosować!

0
1050

Można już głosować na projekty zgłoszone do Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Każdy mieszkaniec gminy Polkowice będzie mógł oddać swój głos na wybrany projekt Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Pod głosowanie przeszły 33 projekty.

Zrealizowane będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów. Minimalna wymagana liczba głosów na projekt miejski wynosi 50. Na terenach wiejskich minimalna wymagana liczba głosów uzależniona jest od liczby mieszkańców, i tak  miejscowościach do 200 mieszkańców projekt musi uzyskać min. 5 głosów, we wsiach o liczbie mieszkańców 201-500 wymagana liczba głosów wynosi min. 10, natomiast tam, gdzie liczba mieszkańców przekracza 501, projekt musi uzyskać min. 15 głosów.

Ważne jest też to, aby projekty nie przekroczyły określonej puli środków. Jeden projekt miejski nie może kosztować więcej niż 200.000 zł, przy czym łączna wartość wszystkich  projektów przeznaczonych do realizacji wynosi 600.000 zł. Natomiast jeden projekt wiejski nie może przekroczyć kwoty 40.000 zł, a łączna suma wszystkich projektów do realizacji również wynosi 600.000 zł.

Poniżej przedstawiamy projekty zarówno te, które zakwalifikowały się pod głosowanie, jak i te, które nie zostały dopuszczone oraz informacje dotyczące terminów i miejsc głosowania.