Gmina odkupi działki

0
813

Właściciele dróg lub gruntów przeznaczonych pod drogi, którzy chcieliby sprzedać  lub nieodpłatnie przekazać swoje działki na rzecz gminy, mogą składać wnioski.  Przyjęte działki zostaną wciągnięte do gminnego zasobu i przeznaczone pod budowę dróg.

 

Wnioski można składać przez cały rok. Raz w roku, we wrześniu, specjalnie powołana komisja będzie  je rozpatrywać pod kątem ich przyjęcia i utworzenia sieci budowy dróg w gminie.

Gmina Polkowice musi się rozwijać we wszystkich kierunkach. Inwestujemy w infrastrukturę drogową, która musi być spójna i bezpieczna.  Na podstawie złożonych wniosków  przeanalizujemy możliwości budowy nowych dróg oraz przebudowy  istniejących – informuje Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Do zasobu gminnego nabywane będą  drogi lub nieruchomości  przeznaczone pod budowę dróg, drogi wewnętrzne zapewniające dojazd do  minimum pięciu działek, nieruchomości służące do poszerzenia istniejących dróg, których właścicielem jest gmina Polkowice oraz nieruchomości będące przedłużeniem lub uzupełnieniem istniejących dróg.  Gmina  odkupi  te działki, które nie są obciążone obowiązkami i prawami na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem służebności drogi koniecznej do przesyłu.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego , Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 19, tel. 76 84 74 128.

źródło: UG Polkowice

 

 

Poprzedni artykułChińczycy w Górniku
Następny artykułWóz dla strażaków OSP w Kotli od JRGH