Żabice z drogą po remoncie. Zobacz, jak wyglądają teraz!

0
378

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w Żabicach (gm. Grębocice). To kolejna zrealizowana inwestycja drogowa w powiecie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. 

W ramach inwestycji poszerzona została jezdnia (do 6 m!), a sama konstrukcja nawierzchni została przebudowana.  Wykonawca przebudował również zjazdy, kanalizację deszczową i wybudował nowy chodnik z kostki brukowej. Pobocza zostały także wzmocnione dodatkowo kruszywem, a wzdłuż drogi pojawiły się nowoczesne i energooszczędne lampy uliczne.

Inwestycja powstawała w sumie 3 lata i była podzielona na dwa etapy. Został jeszcze jeden etap, którego realizacja przewidziana jest w przyszłym roku.

Całość inwestycji pochłonęła w sumie 531 934, 01 zł, z czego 217 000 zł pochodzi z budżetu gminy Grębocice. Resztę pokrył Fundusz Dróg Samorządowych.