Budżet 2020- ambitny, ale trudny

0
685

Radni miejscy, stosunkiem głosów 13 za i 7 wstrzymujących się, przyjęli budżet na 2020 rok. Przedstawiony przez burmistrza Polkowic budżet jest prospołeczny, skoncentrowany na realizację potrzeb mieszkańców, jak i gwarantuje zrównoważony rozwój inwestycyjny. Dochody gminy w przyszłym roku wyniosą 307 mln zł, natomiast wydatki 335 mln zł.

W roku 2020 przeznaczymy na rozwój kwotę blisko 80 mln zł, a inwestycje zaplanowano na terenie wszystkich osiedli i sołectw – mówił burmistrz Łukasz Puźniecki, w swoim wystąpieniu przed radą miejską. –To będzie budżet ambitny, ale i trudny. Opracowanie jego projektu było wyzwaniem szczególnym, zwłaszcza w obliczu realiów, w których znajdują się obecnie polskie samorządy. Mimo trudności udało się wypracować projekt budżetu prorozwojowego – dodał.

Przyszłoroczny budżet zakłada kilka priorytetów. Jednym z nich jest utrzymanie rozwoju gminy, powiązanego z ochroną środowiska. Dlatego też w budżecie zabezpieczone zostały środki na walkę ze smogiem, tworzenie nowych parków i działania edukacyjne poświęcone ochronie przyrody. Kluczowym projektem stanie się budowa klastra energetycznego, który w obecnej kadencji pozwoli dzięki inwestycjom w instalacje fotowoltaiczne, utworzyć lokalny system zielonej energii. To z kolei szansa na zredukowanie kosztów energii elektrycznej nie tylko dla urzędu, jednostek i spółek gminnych, ale docelowo również dla indywidualnych odbiorców prądu – mieszkańców Gminy.

Kolejnym priorytetem na przyszły rok będą działania związane z ochroną zdrowia mieszkańców, polegające na m.in. wprowadzeniu nowych programów profilaktycznych, czy przeprowadzeniu remontów i doposażeniu PCUZ w nowoczesny sprzęt medyczny, tj. tomografUSG.

Sport dzieci i młodzieży to kolejny z ważnych elementów tego budżetu. Warto chwalić się sukcesami naszych sportowców i stwarzać im najlepsze warunki rozwoju. Do Akademii Piłkarskiej KS Górnika Polkowice należy ponad ćwierć tysiąca najmłodszych piłkarzy, stąd w planach na przyszły rok zabezpieczono środki na rozbudowę infrastruktury sportowej na stadionie KS Górnik Polkowice i modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. 11 – lutego. Istotnym celem jest również opracowanie kompleksowego projektu budowy ścieżek rowerowych dla terenu całej gminy. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego zostanie wzmocniony nowym instrumentem w postaci mikrograntów, a środki na budżet obywatelski zabezpieczono na poziomie aż 2 mln złotych.

Przedstawiony przeze mnie budżet, to dokument, który ma szczególnie ważny dla mnie walor – był szeroko konsultowany ze wszystkimi klubami radnych, a propozycje w nim zawarte przedstawione również Młodzieżowej Radzie Gminy i Radzie Seniorów – poinformował burmistrz Polkowic. Chcę, aby tak wyglądała normalność i dobra praktyka prac nad tym kluczowym dla mieszkańców gminy dokumentem – podsumował.

Istnieje wielka szansa, aby przyszłoroczny budżet wesprzeć środkami unijnymi i krajowymi, co zresztą udało się już w 2019 roku. Mijający rok gmina kończyła z rekordową kwotą pozyskanych pieniędzy zewnętrznych – ponad 40 mln zł. Środki  te są niezbędne do realizacji kluczowych inwestycji.