Będą podwyżki w KGHM

0
632

Zarząd KGHM i przedstawiciele organizacji związkowych podpisali porozumienie w sprawie zmian dotyczących zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pracownicy mogą spodziewać się 6% podwyżki stawki osobistego zaszeregowania.

26 lutego 2020 w centrali KGHM Polska Miedź S.A. odbyło się spotkanie zarządu miedziowego holdingu w osobach Marcina Chludzińskiego i Radosława Stacha oraz przedstawicieli ponad 20 organizacji związkowych. Było to już trzecie spotkanie dotyczące porozumienia w zakresie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

– ZUZP nadaje rytm pracy nad ustaleniem wzrostu wynagrodzeń na bieżący rok. Negocjacje i ustalenia muszą się zakończyć z ostatnim dniem lutego. Dziś spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia, które daje wzrost stawek zaszeregowania osobistego pracownikom o 6%. Sumarycznie to nie mniej niż 6% wzrostu wynagrodzeń w roku 2020. Ponadto wpisaliśmy do ZUZP obowiązek wczasów profilaktycznych w liczbie 451 miejsc. Doszliśmy też do porozumienia w sprawie przeprowadzonych w oddziałach przeszeregowań pracowników, których będzie nie mniej niż 15% liczby pracowników w danym oddziale. Pozostawia się obszar do negocjacji zakładowym organizacjom związkowym o ile więcej będzie w zakładach pracy przeszeregowań niż ta wartość minimalna jaką jest to 15%. Pracownicy na to czekają. To naturalna ocena załogi – mówił po spotkaniu Leszek Hajdacki, przewodniczący ZZPPM, oddział ZG Rudna.

Ustaliliśmy dziś też, co jest efektem wcześniejszych rozmów, że dodatki szkodliwe i niebezpieczne wzrosną z grupy 8 do grupy 10 od 1 stycznia – dodaje Hajdacki.

Przed stornami wciąż temat dotyczący nagrody z wypracowanego przez spółkę zysku.
Podwyżki obowiązują od dnia 1 stycznia 2020, a to oznacza, że w marcu pracownicy otrzymają wyrównanie.