SGB-Bank SA przejmuje Bank Spółdzielczy w Przemkowie

0
309

W sobotę SGB Bank na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przejął Bank Spółdzielczy w Przemkowie. Związane to było ze złą sytuacją finansową banku.

– Jesteśmy częścią dużej i silnej kapitałowo grupy bankowej – mówi Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA – a to, zgodnie z naszą misją, oznacza, że razem poszukujemy pozytywnych rozwiązań dla banku, który nie spełniał wszystkich wymogów regulatora. Przejęcie Banku Spółdzielczego w Przemkowie przez SGB-Bank SA oznacza dla jego klientów stabilizację, konkurencyjną ofertę i obsługę na najwyższym poziomie.

Wzmacniamy w ten sposób – dodaje prezes Skiba – bezpieczeństwo depozytów, w tym lokat

i rachunków należących do jednostek samorządu terytorialnego, oferując klientom szeroki dostęp do nowoczesnych technologii, w tym do płatności mobilnych. Podkreślam jednocześnie, iż w wyniku tej operacji żaden z dotychczasowych klientów Banku Spółdzielczego w Przemkowie nie poniesie straty. Dotyczy to również pracowników, którzy staną się pracownikami naszego Banku.

Przejęcie przedsiębiorstwa Banku Spółdzielczego w Przemkowie to efekt przymusowej restrukturyzacji, prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bank od dłuższego czasu miał wskaźniki, które nie spełniały wymogów prawnych i regulacyjnych, niską jakość portfela kredytowego, niezadowalającą rentowność oraz niewystarczające zabezpieczenie kapitałowe.

W proces, poza SGB-Bankiem SA, zaangażowany jest również Spółdzielczy System Ochrony SGB, a także Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działający we współpracy z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego kraju – Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Zgodę na tę transakcję wyraziło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku SA.

– Od dziś przedsiębiorstwo jest jednym z naszych oddziałów – mówi prezes Mirosław Skiba. – niebawem dołączymy do oferty nowe propozycje. To wyraz naszej solidarności i jeden z walorów spółdzielczego działania – nie zostawiamy partnerów w potrzebie. Przeciwnie – chcemy poprzez ulokowanie tak dużego oddziału w strukturze SGB-Banku SA dać lokalnej społeczności nowy impuls rozwojowy.

Bank Spółdzielczy w Przemkowie zatrudniał blisko 60 osób i prowadził działalność w ośmiu placówkach w Przemkowie, Głogowie, Lesznie Górnym, Chocianowie, Radwanicach, Nowym Miasteczku i Niegosławicach. Swoją działalność rozpoczął w kwietniu 1973 roku. Miał ponad 12 tysięcy klientów, z czego (88,8%) z nich to klienci indywidualni.

Od dnia przejęcia działalność bankowa prowadzona jest bez żadnej przerwy. Klienci mogą korzystać ze wszystkich dotychczas dostępnych usług oraz sposobów kontaktu z bankiem.