Ze skarbówką rozliczymy się do końca maja

0
411

Termin na złożenie rocznego zeznania PIT powinien upłynąć 30 kwietnia. Tak mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacja podatkowa. Powinien, ale na zasadzie protezy prawnej, w tym roku można bez konsekwencji prawnych, rozliczyć się z Urzędem Skarbowym za 2019 rok do końca maja 2020.

W tym roku na rozliczenie się z fiskusem mamy więcej czasu. Decyzję podjęło Ministerstwo Finansów, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy muszą samodzielnie wypełnić i przesłać zeznanie do urzędu skarbowego. Osoby, które zapłacą podatek z tytułu PIT za 2019 rok do 1 czerwca, nie będą musiały płacić odsetek za zwłokę.

Było sporo zamieszania

Z uwagi na epidemię koronawirusa rząd zgodził się wydłużyć termin rozliczeń, ale zamieszania było całkiem sporo. Na początku była mowa o wydłużeniu terminu rozliczeń do końca czerwca. Później dopiero pojawił się koniec maja i brak zmian w ordynacji podatkowej przez nowelizację ustawową. W końcu pojawiło się rozporządzenie ministra finansów, które wprowadziło kilka kluczowych zmian. Skarbówka nie będzie pobierać odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego o osób fizycznych. Dotyczy to osób, które składają formularze PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT- 36LS, PIT- 37, PIT- 38 oraz PIT- 39. Na równi z wpłatą będzie traktowane zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku w tym okresie. – Oznacza to, że podatnik, który złoży deklarację PIT między 1 a 31 maja, zostanie z urzędu „usprawiedliwiony”- tak, jakby podatnik złożył czynny żal, za przekroczenie ustawowego terminu rozliczenia PIT (30 kwietnia) i w związku z tym nie poniesie konsekwencji w postaci grzywny nałożonej zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego– wyjaśnia Wojciech Krajewski, naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach.

Elektronicznie znacznie szybciej

 Osoby, które rozliczają się na drukach PIT- 37 oraz PIT- 38, czyli z dochodów z umów pracę, dzieła, zlecenia i zysków kapitałowych, w usłudze e- PIT znajdą automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. Jeśli konieczna będzie korekta zeznania, wówczas można to zrobić po 30 kwietnia zarówno przez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklarację, jak i papierowy formularz. Można również zmienić lub dodać organizację pożytku publicznego. – Problem podatników ze składaniem zeznań online bardzo często wynika z braku danych autoryzujących. Składając zeznanie elektroniczne za 2019 rok poprzez platformę e- Deklarację należy autoryzować dane przychodem podatnika za 2018 rok, przychód z jednego źródła za 2019 rok oraz kwota nadpłaty lub kwota do zapłaty za 2018 rok. Podatnicy często po prostu nie zostawiają sobie kopii zeznań za poprzedni rok lub gubią je i nie mają danych– dodaje naczelnik. Dodaje też, że pracownicy Urzędu Skarbowego w Polkowicach są wciąż do dyspozycji mieszkańców. Z uwagi na epidemię udzielają informacji jedynie telefonicznie lub mailowo. I jest to jedynie udzielanie odpowiednich instrukcji. – Problemem dla podatników w tym momencie może być brak możliwości autoryzacji danych. Według przepisów nie można tego zrobić przez telefon- dodaje.

Przedłuża się termin zwrotu podatku

 Oczywistym jest, że zmienia się termin zwrotu podatku. Osobom, którym z PIT wynika nadpłata, to korzystając z usługi e-PIT podatnik otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni, licząc od dnia wysłania zeznania. Sytuacja jest jednak inna w przypadku, kiedy trzeba zapłacić podatek. Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 30 kwietnia, to zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone. W przypadku dopłaty podatku, skarbówka w terminie do 30 maja powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę.

Jak rozliczają się polkowiczanie? (stan na 24 kwietnia)

PIT- 37 (praca, umowa zlecenie i o dzieło): rozliczyło się 16 480 osób, w tym 14 269 elektronicznie

PIT- 36 (dla prowadzących działalność gospodarczą): rozliczyło się 1157 osób, w tym 1016 elektronicznie

PIT- 36 L (dla przedsiębiorców z 19 procentowym podatkiem liniowym): 163 osoby, w tym 146 elektronicznie

PIT- 28 (dla przedsiębiorców z ryczałtowanym podatkiem dochodowym): 1405, w tym elektrycznie 913

 

Wpływy z podatku dochodowego za 2018 rok wyniosły:

PIT: 36 145 052 zł

CIT: 6 238 215 zł