Współpraca służy mieszkańcom

0
455

Dotychczasowa współpraca gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych pokazuje, że są one odpowiedzialnym partnerem samorządu, a ich działalność ożywia i spaja lokalną społeczność. Dlatego rada miejska podjęła uchwałę o rozwijaniu tej współpracy w przyszłym roku.

Bez dyskusji radni miejscy zagłosowali o podjęciu uchwały w sprawie „Programu współpracy gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

To oznacza m.in. więcej wspólnych projektów oraz tworzenie warunków do prezentacji i promocji dorobku organizacji, które realizują zadania zlecane przez gminę. Tworzone też będą wspólne zespoły o charakterze doradczym oraz inicjatywnym.

– Wśród priorytetowych zadań publicznych, jakie mogą być realizowane we współpracy z gminą są, między innymi, integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, profilaktyczne programy promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień, poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych oraz rencistów, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także pomoc chorym na cukrzycę czy z problemami onkologicznymi – mówi Andrzej Zięcina, dyrektor wydziału sportu i inicjatyw lokalnych w urzędzie gminy.

Kolejne sfery współpracy dotyczą m.in. kultury i tradycji narodowych, edukacyjnej opieki wychowawczej (to m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, półkolonie i obozy), ekologii i ochrony zwierząt, kultury fizycznej oraz organizacji wolontariatu.

– Organizacje pozarządowe spełniają istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców – podkreśla Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych. – Program współpracy na rok 2021 obejmuje wiele obszarów działań, m.in. ochrona i promocja zdrowia, relacje między ludźmi, poczucie wspólnoty, dumy z miejsca, w którym się żyje, poczucie bezpieczeństwa związane z miejscem zamieszkania czy możliwości spędzania czasu wolnego. Jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. Zależy nam, aby pomiędzy organizacjami, ale również pomiędzy organizacjami i gminą Polkowice współpraca była jak najbardziej efektywna. Współpraca samorząd – społeczność – organizacje powinna działać na zasadzie sprzężenia zwrotnego, wspólnie możemy wiele.

Dotychczasowe wsparcie gminy Polkowice w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi: 2019 rok – SPORT – 7.853.540 zł, POŻYTEK (działania społeczne) – 937.594 zł; 2020 rok – analogicznie – 8.742.600 zł i 1.154.441 zł.

Poprzedni artykułPieszo i samochodami w proteście przeciwko ograniczeniu aborcji
Następny artykułSą jeszcze testy w kierunku wykrywania raka jelita grubego