Nabór rachmistrzów

0
282

Do 9 lutego trwa nabór rachmistrzów do pomocy przy przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Polkowicach lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: spis@gmina.polkowice.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a)    imię (imiona) i nazwisko,
b)    data urodzenia,
c)    adres zamieszkania,
d)    numer telefonu,
e)    adres e-mail.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
•    ukończone 18 lat,
•    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Kontaktować się można także z Gminnym Biurem Spisowym spis@gmina.polkowice.pl Agnieszka Ziółkowska-Szczupak – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – 76 84 74 127  
Wojciech Żbikowski – Koordynator Gminny – 76 84 74 131 .

Poprzedni artykułSerce Zagłębia Miedziowego bije w rytmie WOŚP
Następny artykułKGHM Liderem Bezpiecznej Pracy