Absolutorium dla burmistrza Polkowic

0
464

Rada miejska udzieliła szefowi polkowickiego samorządu wotum zaufania oraz przyznała mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. 13 radnych było za, nikt nie był przeciw, natomiast sześcioro radnych wstrzymało się od głosu. Rada głosowała przy nieobecności dwóch rajców.

Podczas sesji burmistrz Polkowic omówił „Raport o stanie gminy”, który zawierał najważniejsze dane o Polkowicach, ich strukturze, demografii i najważniejszych działaniach.  Przed głosowaniem radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która była pozytywna, informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej, które również było pozytywne.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami i raportem o stanie gminy rada miasta udzieliła burmistrzowi wotum zaufania większością głosów. 13 radnych było za, jeden radny był przeciw, a  pięcioro radnych wstrzymało się od głosu, przy nieobecności dwóch radnych.

– Dziękuję radnym za udzielone absolutorium i jednocześnie odbieram to jako asumpt do dalszej współpracy na rzecz mieszkańców gminy Polkowice, a koncyliacyjne głosy opozycji są dla mnie sygnałem, że chcą oni współpracować i będziemy zastanawiać się, nad którymi elementami możemy popracować wspólnie – mówi Łukasz Puźniecki Burmistrz Polkowic.

W swoim wystąpieniu, szef polkowickiego samorządu podkreślał rolę współpracy organów samorządowych, która była i jest szczególnie ważna podczas pandemii koronawirusa.

– Pozwalało to na merytoryczną i nacechowaną troską o dobro wspólne kooperacją pomiędzy radą miejską a burmistrzem. Owocem tych działań jest 141 uchwał rady miejskiej wykonanych przez burmistrza, przy zaledwie jednej uchwale, która w części została uchylona przez organ nadzoru prawnego mówił  Łukasz Puźniecki Burmistrz Polkowic.   – Wyrażam gorące podziękowania dla wszystkich osób, instytucji samorządowych i mieszkańców za współpracę i zaufanie. Zapewniam, że nie zabraknie mi sił i determinacji, aby dzieło dynamicznej, pozytywnej zmiany kontynuować, realizując wspólną wizję gminy Polkowice, która spełnia oczekiwania i marzenia o lepszym życiu naszych mieszkańców – dodaje burmistrz.

Poprzedni artykułNajlepsi tancerze z Polski na Mistrzostwach w Lubinie – FOTO
Następny artykułKGHM z dodatkowymi 440 milionami złotych finansowania od EBI