KGHM z dodatkowymi 440 milionami złotych finansowania od EBI

0
318

Zarząd Miedziowej Spółki podpisał Aneks do Umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).  Bank unijny zwiększa możliwość wsparcia dla inwestycji Spółki służących wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii oraz ograniczeniu emisyjności.

Największy europejski producent miedzi KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę (aneks) o możliwości udzielenia dodatkowej pożyczki w wysokości 440 mln PLN w celu finansowania planu modernizacyjnego swoich zakładów i procesów produkcyjnych. Aneks stanowi uzupełnienie istniejącej pożyczki 900 mln PLN podpisanej pod koniec 2017 r., tym samym potencjalne finansowanie w ramach zawartej umowy sięga 1,34 miliarda PLN.

– Zgodnie z przyjętą Strategią optymalizujemy nasze finansowanie, stawiając na efektywność i elastyczność. Podpisany dziś aneks zwiększa kwotę udzielonego finansowania do 1,34 miliarda złotych i dowodzi naszej biznesowej wiarygodności. Ta dodatkowa kwota będzie stanowiła potencjalną rezerwę, która może być wykorzystana dla finansowania realizowanych przez nas projektów inwestycyjnych, zmierzających do zagwarantowania przyjaznej dla środowiska, bezpiecznej i stabilnej produkcji – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Andrzej Kensbok, Wiceprezes KGHM ds. Finansowych podkreślił, że transakcja potwierdza dobre relacje firmy z rynkiem i wpisuje się w krajową politykę finansową. – Elastyczność struktury finansowania przekłada się na dobre wyniki KGHM. Obserwujemy ogólnoświatowe tendencje i na tej podstawie prognozujemy nasz dalszy rozwój. Pozwala to na realizację zamierzeń inwestycyjnych, w tym na optymalizację procesów produkcyjnych – dodał Wiceprezes Kensbok.

Gwałtowne zmiany na rynkach wywołane pandemią COVID-19 nie powstrzymują firm przed realizacją planów inwestycyjnych. A światowe trendy obejmujące zrównoważony rozwój i działania proklimatyczne, opierają się na zastosowaniach wykorzystujących miedź i jej unikalne właściwości jako surowca. Sektory te obejmują m.in. energię odnawialną i pojazdy elektryczne.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która nadzoruje działalność EBI w Polsce, powiedziała: – EBI z satysfakcją zwiększa długoterminowe finansowanie największego europejskiego producenta miedzi w celu ułatwienia Spółce realizacji programu modernizacji produkcji. Plany inwestycyjne KGHM przyczynią się do zapewnienia zrównoważonej i konkurencyjnej cenowo podaży istotnych surowców – w szczególności miedzi i srebra. Metale te znajdują szerokie zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu i wielu technologiach. Zrównoważony dostęp do surowców, w tym miedzi, jest niezbędny do zapewnienia zielonej i cyfrowej transformacji naszych gospodarek. Stoi to w zgodzie z długofalowymi celami polityki kredytowej EBI.

Okres dostępności dodatkowej kwoty pożyczki wynosi 22 miesiące. Wsparcie finansowe może zostać potencjalnie wykorzystane w maksymalnie 4 transzach, każda z nich w wysokości co najmniej równowartości kwoty 110 mln PLN. Dla każdej z transz pożyczki Spółka posiada opcję wyboru waluty: PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego. Pozostałe warunki Umowy nie ulegną istotnym zmianom i będą zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Poprzedni artykułAbsolutorium dla burmistrza Polkowic
Następny artykułHistoria i produkcja KGHM w pigułce na kółkach